Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Lista Rozmówek Kategorie: Wszystkie

Kategorie

Il tempo ci ha fatto uno scherzo.

Data: 2010-10-13

Faceva una caldo tremendo.

Data: 2010-10-13

Era bello.

Data: 2010-10-13

Tutta la settimana ha fatto bel tempo.

Data: 2010-10-13

Che tempo avete avuto durante le vacanze?

Data: 2010-10-13

pericolo valanghe/slavine

Data: 2010-10-13

schiarite nel corso della giornata

Data: 2010-10-13

precipitazioni

Data: 2010-10-13

temporali

Data: 2010-10-13

piogge sparse

Data: 2010-10-13

mari calmi / mossi / agitati

Data: 2010-10-13

temperatura stabile

Data: 2010-10-13

temperatura in diminuzione

Data: 2010-10-13

temperatura in lieve aumento

Data: 2010-10-13

venti variabili

Data: 2010-10-13Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc